A disparut prima scoala profesionala a Brailei!

Posted on: iulie 14, 2018, by :

Scriam cu nedisimulată bucurie cu ceva timp în urmă că Şcoala inferioară de meserii, învingând timpul şi vitregia atâtor transformări, continuă să existe până astăzi în Grupul Şcolar de Prelucrarea Lemnului Constantin Brâncuşi. Începând cu toamna acestui an şcolar, am aflat de la directorul şcolii, nu mai am motive să fiu bucuros!

După ce, nu cu mulţi ani în urmă, a fost luat internatul – construcţie nouă pe strada Roşiori –  şi atelierele şcolare, de pe strada Mihai Bravu, două meserii, prelucrarea lemnului şi energia electrică, în care au fost pregătite nenumărate generaţii de elevi timp de peste 100 de ani, au altă adresă! Erau prea în buricul târgului! Va rămâne clădirea de pe bulevardul Independenţei tot a Invăţământului? Cine mai ştie?

Pentru a nu fi uitate date despre prima şcoală de meserii a Brăilei, atât de dragi multor oameni care şi-au realizat visurile împlinirii lor profesionale în această şcoală, ofer spre lectură însemnările de mai jos:

Primăria oraşului Brăila. Dosar Nr. 154

Coprinsul: Înfiinţarea în acest oraş a unei şcoli de meserii…

Legea învăţământului Profesional în Monit.Oficial Nr.119/1901 Nr.154/99

Moment de început:

* Stabilirea localului; Prin adresa nr.8551 din 9 august 1901, Ministerul In„strucţiei Publice era în ştiinţat de secretariatul Primăriei Brăila că inspectorul învăţământului profesional, trimis la Brăila pentru desemnarea localului în care va trebui să se instaleze Şcoala de Meserii, …ales ca cel mai convenabil pentru ateliere, clase, etc localul Şcolii nr.2 de băieţi, situată pe Bulevardul Carol I… acest local ar putea satisface pentru multă vreme exigenţele Şcolii de meserii fiind încăpător şi situat într-o porţiune propice… Prin adresa nr.5147 din 10 august 1901, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice comunica Primăriei Brăila că …şcoala inferioară de meserii ce s-a hotărât a se înfiinţa în acel oraş, se va instala în localul Şcolii primare de băieţi nr. 2. aceeaşi precizare o găsim şi în adresa nr. 9446 din 25 august 1901 a Primăriei Brăila către dl. Consilier delegat al Comunei, F.M.Vestinianu.

* Extinderea curţii şi a spaţiului de şcolarizare.Extinderea se putea face prin cumpărarea proprietăţii Gheorghe Enciu din strada Plevnei nr.106, situată, deci, în spatele şcolii, sau prin cumpărarea proprietăţii G.Avesalom, situatăin strada Sf.Constantin, alături de scoală. Prin scrisoarea nr.7288 din 27 aprilie 1902, familia G.Enciu comunică Primăriei că am rămas pe deplin mulţumit de suma ce mi s-a acordat…pentru extinderea imobilului nou din Brăila strada Plevna nr.106, sector IV  Procurator : Th.Tănăsescu. Referatul 34/902 Nr.7228 bis , Pr. 22 Aprilie 902, sub semnătura  lui D.Ivănescu, preciza: :Se va forma contractul de vânzare pe preţ de lei 4.000 cât s-a convenit între Primărie şi vânzători.

* La data de 7 Decembrie 902, într-o somaţiune cu nr.954, către primar, înregistrată la nr. 4302, 902 Decembrie, perceptorul R.Furtunescu spunea: relativ la impozitul funciar pe imobilul Comunei aflat în această circumscripţie pe stradă Plevnei Nr 106 ocupat de Şcoala de Meserie, vă rog să bine voiţi a disposa ordonanţarea pentru suma de lei 19-32%, spre achitarea trimestrul Iulie şi Octombrie 1902/903.  Sub semnătura lui Crăciunescu, pe adresa perceptorului care soma Primăria la achitarea  sumei restante, se precizează: Locul despre care se face menţiunea aceasta, s-a cumpărat de Primărie în ziua de 3 Mai 902 cu actul de vânzare autentificatde Tribunalul Brăila la Nr.756/902 pentru mărirea localului Şcolii inferioare de meserii, In data de 7 decembrie, 39/902 .A 20048, se da rezoluţia: Se va verifica şi mandata.

Lectura acestor documente impune desprinderea următoarelor concluzii, de învăţătură pentru slujitorii de astăzi ai şcolii şi ai administraţiei locale:

În Brăila a existat un interes aparte pentru aplicarea legii lui Spiru Haret privind înfiinţarea de şcoli profesionale la începutul sec.XX în toate oraşele capitale de judeţ. S-a înţeles bine rostul pregătirii profesionale a elevilor în meserii cerute de nevoile urbei. Se anunţa ca mare noutate !!! că, în nu ştiu ce judeţ a fost înfiinţată o şcoală profesională cu meserii cerute de autorităţile locale! G.Thomaide, primul director al primei şcoli profesionale din Brăila, declara în 1901: Baza fundamentală a şcoalelor noastre inferioare de meserii este: a scoate meseriaşi muncitori care să se hrănească cu munca mâinilor lor; prin urmare să deprindă pe elevii acestei şcoli cu ideea că ei sunt cuconaşi aceasta ar fi negaţiunea principiului fundamental S-a efectuat vreun studiu la nivelul judeţului pentru a se vedea meseriile la care ar putea fi pregătiţi elevii pentru a avea asigurată şi angajarea în producţie! Mai sunt elevii interesaţi de asemenea meserii? Mai gândeşte directorul şcolii de astăzi precum gândea G.Thomaide la inceputul secolului trecut?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *