Iată o întrebare generală, dar eu vreau să mă refer la o problemă stringentă, care macină învăţământul românesc de foarte multă vreme, şi anume, pensionarea cadrelor didactice. Scriind aceste rânduri, îmi apare în colţul gurii un zâmbet, când zeflemitor, când amar. Nu ştiu dacă e cazul să mă bucur, ori să mă întristez în aceste […]