Month: ianuarie 2017

Cartile Zeit

Lucrarea TESTE ATRACTIVE DE LIMBA GERMANĂ se adresează elevilor, studenţilor şi celor care folosesc în activitatea lor curentă această limbă.

Conţinutul testelor a fost conceput astfel încât să răspundă nevoilor unui limbaj practic de utilizare, testele fiind utile celor care au un nivel de cunoştinţe mediu sau bun de limba germană.

Într-o formă atractivă, testele fac referire la noţiuni de bază ale acestei limbi, ajutând la reactualizarea lor sau la mai buna lor înţelegere. Ele dezbat probleme de morfologie, sintaxă şi lexic, răspunsurile corecte necesitând cunoştinţe precise din aceste categorii gramaticale.

Testele sunt în număr de optsprezece, de la litera A la litera R, şi fiecare test conţine optsprezece întrebări numerotate de la 1 la 18. Fiecare întrebare conţine cinci variante de răspuns, dintre care doar unul sau două sunt exacte. Unele răspunsuri trebuie scrise pe linia continuă aflată sub întrebare. În dreptul traducerii fiecărei întrebări este precizat numărul de răspunsuri corecte solicitat (1 sau 2). Exemplu: la Testul A, întrebarea 1: Was ist das?… (Ce este acesta?) 1. La Testul A, întrebarea 8: Hier sind zwei Synonime: … (Aici sunt două sinonime) 2.

Fiecare întrebare valorează 1 punct, indiferent dacă trebuie să bifaţi o literă sau două din cadrul unei întrebări sau să scrieţi răspunsul corect pe linia continuă din subsolul exerciţiului.

Din cauză că lexicul folosit de autor este destul de variat, pentru rezolvarea cât mai corectă a testelor recomandăm folosirea unui dicţionar german-român cât mai actual.

Grila de veririfcare: Cine totalizează între 18-16 răspunsuri exacte obţine calificativul FOARTE BINE. Cine totalizează între 15-13 răspunsuri exacte obţine calificativul BINE. Cine totalizează între 12-10 răspunsuri exacte obţine calificativul SATISFĂCĂTOR. Răspunsurile pe care le-aţi dat, le puteţi verifica citind capitolul RĂSPUNSUL CELOR OPTSPREZECE TESTE, aflat la sfârşitul lucrării, pag. 119.

Astfel vă veţi putea verifica nivelul cunoştinţelor şi acorda singur calificativul obţinut, după parcurgerea celor optsprezece teste.

Menţiune: Cititorii care obţin calificativul FOARTE BINE, pot traduce corect un text de nivelul relatărilor din presă sau al corespondenţei de afaceri şi se pot face corect înţeleşi de persoane care au ca limbă maternă, limba germană.

Atractivitatea lucrării este mărită de paginile de anecdote, proverbe, expresii. Ele constituie o bună ocazie de verificare a rapi-dităţii şi corectitudinii înţelegerii unui text specific german. Pentru autoverificare, traducerea lor este adăugată după RĂSPUNSUL CELOR OPTSPREZECE TESTE.

În speranţa că am reuşit să ofer celor interesaţi o lucrare plăcută şi rapidă de autoverificare a cunoştinţelor de limba germană, le urez succes tuturor utilizatorilor acestor teste.